Проект „Културна пейка“

С финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение „Талантс“

Включете се в инициативата „Културна пейка“!

  • Сдружение „Талантс“ стартира изпълнението на проект „Културна пейка“. Основна цел на проектното предложение е да допринесе за интелигентното и устойчиво развитие на столицата чрез създаването на знакови културни центрове на територията на град София и популяризиране на градски пространства с културно-историческо значение посредством позициониране на арт инсталация с QR кодове– „Културна пейка“, разработване на културна карта и провеждане на инициатива „Културна пейка“ с програма с културни събития.

    Проектът цели да допринесе за осигуряване на интелигентното устойчиво развитие на столицата чрез провеждане на редица мероприятия, които да улеснят достъпа до култура, до повишат участието в културни процеси и да съдействат за развитие на европейското културно измерение на града. Проектът предвижда „Културна пейка“ да се превърне в символ на културната дейност в града.

    За повече информация за проекта и възможности за участие в инициативата посетете: www.talants.org
    www.kulturnapeika.eu

    Проект „Културна пейка“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение „Талантс“


©2014 Сдружение Талантс :: съфинансирано от Програма Европа 2014 - Посетете ни и на - Talants Foundation | Facebook