Ние развиваме Вашите таланти,

Вашите заложби и бъдеще.

Новини
Нови проекти
 • Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“


  Сдружение ТАЛАНТС е партньор на община Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Сдружението изпълнява дейност „Форум за социално включване“. В рамките на дейността се предвижда създаване на Форум за социално включване, състоящ се от два модула - създаване на местни инциативни групи за провеждане на системен и структуриран диалог, обсъждане и решаване на проблеми и интерактивна платформа www.youcantoo.eu с участието на всички заинтересовани страни.
  Основните цели на дейността са:
  1. Стимулиране на активното включване в обществения живот на представители на маргинализирани групи.
  2. Преодоляване на негативни нагласи
  3. Популяризиране на добри практики за социално включване и тяхното адаптиране в дейността на заинтересовани страни: работодатели, представители на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации.
  4. Създаване на мрежа за социално включване, в рамките на интерактивна платформа, в която участват представители на работодатели, на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации.

  Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, който се финансира по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент община Средец.
  В рамките на Проект BG05M9OP001-2.018-0006- С01, „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ е изготвен ПОСТЕР.

  Младежки конкурс за есе и постер на тема „Европредседателството и Аз“


  Сдружение „Талантс“ провежда младежки конкурс за есе и творческа концепция за постер на тема „Европредседателството и Аз“. Инициативата е част от проект „Младежите и Европредседателството“, който е насочен към младежи и цели повишаване на осведомеността и заемането на информирана гражданска позиция от тях, относно дейностите в град София, свързани с провеждането на председателството на България на Съвета на Европейския съюз.
  Предвижда се да бъде създаден сборник с най-добрите есета и идеи за постер, подготвени от младите хора. За повече информация относно изискванията и сроковете на конкурса посетете: www.youcantoo.eu.
  Проект „Младежите и Европредседателството“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 от сдружение „Талантс“.

  Проект „София Арт”


  Сдружение „Талантс” стартира изпълнението на проект „София Арт”. Проект „София Арт” цели да интегрира информация онлайн за школи и центрове, където младите и активни хора да могат да развият своите таланти и да срещнат други, споделящи техните интереси.
  Проектът предвижда провеждане на кръгла маса за уточняване на важни за младите хора, живеещи в София, центрове в сферата на танците, музиката, театъра, приложните изкуства и социалните дейности; създаване на онлайн платформа „София Арт”; сформиране на клубове по интереси във Фейсбук.
  Проектът е съфинансиран от Програма Европа на Столична община.
  Проектът е с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2014 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

  Сдружение Талантс е изпълнител на проект „Чуй София“


  Сдружение „Талантс” стартира изпълнението на проект „София Арт”. Проект „София Арт” цели да интегрира информация онлайн за школи и центрове, където младите и активни хора да могат да развият своите таланти и да срещнат други, споделящи техните интереси.
  Основната цел на проекта е да допринесе за иновативното, дигитално представяне и популяризиране на слабо известни, но значими исторически и културни забележителности на София, посредством подкасти - аудио файлове достъпни за автоматично сваляне или слушане от Интернет.
  Дейностите по проекта включват създаване на дигитална платформа, изработване на подкасти за петнадесет забележителности на София, електронен и печатен гайд с локации и провеждане на информационна кампания.
  За повече информация: voiceofsofia.net
  Проект “Чуй София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ Талантс.

Здравейте!

Винаги съм искала да се науча да рисувам. Мисля, че имам заложби– ръка за формите, око за цветовете, но никога не съм имала време, възможност или достатъчно търпение, за да развия тази страна от себе си.
Звучи ли ви познато?
Всеки от нас има скрити таланти, неща, които винаги сме искали да правим, и които вярваме, че ще ни обогатят и удовлетворят. Тези заложби ни повлияват и в професионалния и в личния ни живот. Дайте възможност на себе си и се запознайте с твореца, експериментатора и новатора, който може и да не спи толкова дълбоко.
Ако сте готови или на ръба да развиете своите таланти се присъединете към нас.
Сега е времето за това! Ние сме Талантс. Нашата мисия е да развиваме Вашия талант. Имаме предложения за всякакви възрасти и интереси.

©2014 Сдружение Талантс :: съфинансирано от Програма Европа 2014 - Посетете ни и на - Talants Foundation | Facebook