Проект СОФИЯ АРТ 2014

СОФИЯ АРТ 2014

Финансиран от ПРОГРАМА ЕВРОПА 2014 г.

Цели на проекта

Общи цели
Специфични цели
 • Създаване на онлайн платформа за клубове по интереси в сферата на културата, изкуствата и социалните дейности. Проектът цели да обедини и синтезира контакти и да създаде нови възможности за партньорства, представяне и развитие на други проекти.
  Проектът цели да интегрира информация за различни школи и центрове, където младите и активни хора да могат да развият своите таланти и да се срещнат с други споделящи техните интереси. Дейностите по проекта ще подчертаят и популяризират изкуството като начин на живот на територията на столицата. Проектът ще предоставя информация за социални събития с различен характер, стимулирайки активното включване в културния живот на столицата.


  • Повишаване на социалната и културна ангажираност на младите хора в София;
  • Предоставяне на платформа за сътрудничество в социалните мрежи;
  • Използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за популяризиране на събития с културен характер;
  • Стимулиране на активното участие на млади хора в културни и социални инициативи;
  • Насърчаване на устойчивото развитие на град София в културно отношение;

©2014 Сдружение Талантс :: съфинансирано от Програма Европа 2014 - Посетете ни и на - Talants Foundation | Facebook